מטרות

 פורט דה שמה לעצמה את המטרות הבאות בבניית הפתרון ובפעולות החברתיות למען בני נוער וצעירים מורכבים בקצה.

Group 37

להקים ולהפעיל מרכז כוללני לצורך טיפול ושיקום של אוכלוסיית קצה מרובת צרכים: 

 • להקים יחידת אבחון שתאתר תגייס ותאבחן אוכלוסיות מרובות צרכים
 • לפתח גישות טיפול רב ממדיות, זמינות וגמישות לטיפול שיקום וליווי האוכלוסייה
 • לפתח צוות רב מקצועי  האמון על התערבויות רב ממידיות
 • לרשת את פורט דה עם מכלול השירותים הרלוונטיים עם הקהילה המקצועית בישראל
 • לפתח ולהפעיל מרכזים נוספים בארץ
 
Component 7 – 1

לקדם ולעצב מדיניות ציבורית וקידום חקיקה התומכת בפיתוח ובמתן שרותים למען אוכלוסיה מורכבת בקצה:

 • קידום חקיקה ראשית המאפיינת את הצרכים והמענים לאוכלוסיות מורכבות בקצה
 • עדכון ופיתוח נהלים לאוכלוסיית היעד במשרדים הממשלתיים הרלוונטיים
 • לסייע בהכשרה, הדרכה ותמיכה בעבודת מוסדות ושירותים מקומיים בעשיה למען אוכלוסיות היעד של פורט דה

Group 39

לרתום את הציבור הישראלי בכללותו לאתגר של הטיפול באוכלוסיות קצה מורכבות:

 • לקדם את ההכרה והרגישות החברתית לאוכלוסיות קצה מרובות צרכים
 • להעלות את המודעות הציבורית לאוכלוסיות קצה מרובות צרכים ולהפיצה בקרב קהילת המטפלים בתחומי בריאות הנפש והרווחה

Group 40

לפתח תורת עבודה  מקצועית עבור אוכלוסיות קצה מרובות צרכים:

 • לעצב ולהטמיע שפה חדשה ולא מתייגת
 • לקדם מחקר עיוני ויישומי בתחומי הדעת הרלוונטיים
 • לפתח שירות לומד המתאים עצמו בהתאם לידע הנצבר מעבודת השדה
 • להמשיג את עבודת השדה לעקרונות וגישות עבודה יישומיות

עקרונות ההתערבות

בשנים האחרונות, ניתן לצפות בגידול משמעותי של בני נוער וצעירים בקצה הרצף, בעלי צרכים מורכבים ומרובים, כנגזרת של הצטלבות של מספר קשיים ובמספר תחומים: בריאות נפשית וגופנית, הדרה חברתית, קשיי למידה ועבירות פליליות. כל אלו משפיעים על התפתחותם של בני הנוער ופוגעים באיכות חייהם ומצבם הנפשי. 

עקרון האחד אחת

תוכנית ההתערבות נבנית לפי צרכיו ומידותיו של המשתתף, תוך הבנה שאין צרכיו של האחד מעידים על הכלל

עקרון האוניברסליות

שירות אוניברסלי, אשר מטפל באוכלוסיות קצה מרובות צרכים, ללא הבדל דת, גזע ומין

עקרון החדשנות

המיזם מושתת על ידע חדשני וכן על פיתוח ויישום טכנולוגיות התערבות חדשניות

עיקרון הקהילתיות

ירות הדוגל בפרקטיקה מערכתית ועבודה רציפה עם מערכות הרווחה, בריאות וחינוך

עקרון השותפות

משתתפי התכנית הינם שותפים פעילים בניסוח ובקביעת דרכי הטיפול

עקרון המודרות

איתור אוכלוסיות מורכבות ומודרות, שאינן מקבלות מענה או נדחות ע”י שירותים אחרים

עקרון הכוללניות

מודל עבודה, המייצר שינוי בשלוש הרמות החברתיות: פרקטיקה, מדיניות ומודעות ציבורית

רוצים להתנדב אצלנו?

דילוג לתוכן