מסלולי טיפול

מסלולי הטיפול של פורט דה מיועדים לתת מענה ייחודי ותואם לכל מטופל ומטופלת. העיקרון המנחה את בניית תכנית הטיפול הוא ה’אחד אחת’ כך שכל מטופל יקבל מתוך סל המענים הרחב את המענים להם הוא זקוק בתדירות הנכונה ונדרשת עבורו. 

יצירתיות, גמישות ומקצועיות מנחים אותנו בבניית תכניות הטיפול.

המסלול האינטנסיבי

מסגרת טיפולית, מוחזקת וכוללנית, בתדירות של 5 ימים בשבוע. לכל צעיר וצעירה תנוסח תכנית התערבות מובנית וייחודית, אשר תכלול פעילויות קבוצתיות מגוונות, טיפולים פרטניים, ליווי פסיכיאטרי, מיצוי זכויות, ריפוי בעיסוק ועוד. המסלול מיועד למטופלים, אשר מצויים בעת הפנייה במצב נפשי אקוטי ומתקשים לקיים תפקוד יומיומי ולהשתלב חברתית ותעסוקתית. במקביל תעשה עבודה אינטנסיבית מול מערכות התמיכה הקיימות ו/או הפוטנציאליות של הצעיר/ה (משפחה, מעסיק, מסגרת חינוכית וכו’).

 

המסלול האמבולטורי

מסלול בתדירות משתנה לכל צעיר/ה. במסלול זה נבנית תוכנית התערבות ייחודית בהתאם ליכולותיו וצרכיו בשילוב המסגרות הקיימות בחייו של המטופל, על בסיס רציונל, של שימור הקיים לצד תהליך הטיפול והשיקום.

מעקב והערכה

צעירים וצעירות שסיימו את התהליך הטיפול ותכנית ההתערבות ואשר השתלבו במסגרות בקהילה ועדיין זקוקים למעקב פסיכיאטרי/ טיפול פרטני תומך כגשר לחיים עצמאיים.

מענים חדשניים בפורט דה

מרכז טיפול יום

יחידת אבחון

יחידה ניידת

שיקום ותעסוקה

סל המענים והשירותים של פורט דה

מגוון מענים אלו משולבים, לפי צורך, בתוכניות הטיפול הייחודיות ובכל המסלולים המוצעים

תהליך אבחון והערכה קליני

תהליך האבחון הינו תהליך מתמשך, אשר מתבצע על ידי מספר אנשי מקצוע במרחבי טיפול שונים ומשתנים במטרה לנסח תוכנית התערבות ודרכי טיפול ושיקום. האבחון לוקח בחשבון את המורכבות הייחודית של כל צעיר ורואה את התחלואה הסוציאלית, הנפשית והבריאותית. מטרת האבחון היא לאפיין את מקור הבעיה ואת צרכיו של הצעיר ולתפור תוכנית טיפול אשר מותאמת למידותיו המדויקות.

טיפול מרחבי

המרחב הבלתי פורמאלי מאפשר שהייה ונוכחות, שלה משמעות רבה ביכולת הריפוי. הצעיר והצעירה יכולים לבחור את דרכם להשתמש במרחב באופן שהכי טיפולי עבורם.
המרחב יספק 2 ארוחות חמות ביום, מקום לנוח ולשוחח ובו יסופק גם סל הטיפולים השונים שפורט דה מציע.

טיפול/הדרכה להורים ומשפחה

מתוך ראייה הוליסטית, אשר רואה את הפרט כחלק ממכלול מעגלי חייו, קיימת חשיבות רבה למשפחתו של הצעיר. לפי המצב המשפחתי של הצעיר, תינתן האופציה להתערבות, החל מחד פעמית ועד להתערבות ארוכת טווח עם משפחתו של הצעיר, במטרה לאפשר שינוי דפוסים ובניית רשת תמיכה כחלק מהתהליך הטיפולי – שיקומי.

אבחון והערכה פסיכודיאגנוסטי

הערכה פסיכודיאגנוסטית מלאה/ממוקדת, איבחון קוגנטיבי/תפקודי, חוות דעת לבית משפט, הערכת מסוכנות וכו’ לפי הצורך.

טיפול פרטני-שיחתי

טיפול עם דגש על הדיבור והשפה בתדירות משתנה ובמרחב משתנה. מטרת הטיפול בדיבור היא  לעזור לצעיר לנסח את בעיותיו ופתרונותיו לחיים.

טיפול פסיכיאטרי

מעקב אינטנסיבי וצמוד לטיפול הרגשי שמטרתו לעשות התאמה תרופתית, שתסייע לתהליכי הטיפול והשיקום של הצעיר. התאמת הטיפול התרופתי תעשה יחד עם הצעיר.ה ותמיד בשיתוף פעולה עימו.

ייעוץ ושיתוף מקצועי עם גורמי חוץ

שיתוף פעולה עם כל הגורמים והמוסדות הקשורים לחייו  של כל צעיר.ה, תוך הכוונה וייעוץ לדרכי התערבות משותפים.

ריפוי בעיסוק

בקבוצות, בעבודה פרטנית וברחבי המרכז הבלתי פורמאליים.

שיקום, תעסוקה והכשרה

תהליך השיקום וההכשרה נעשה כחלק מהטיפול ולכל אורכו, ויוצע לצעירים בכל אחד ממסלולי הטיפול השונים: בפרטני, קבוצתי ובמרחב.

קבוצות טיפוליות

קבוצות במבנה פתוח/סגור בתחומים מגוונים, שמטרתן לסייע לתפקוד הרגשי, חברתי ויום יומי של הצעירים.

טיפול באמנויות

טיפול באומנויות, ביבלותרפיה, תנועה, מוסיקה, יוגה טיפולית, גננות טיפולית וכו’.

קייס מנג’ר- ניהול מקרה

לכל צעיר.ה מתמנה איש צוות מקצועי, המחזיק נקודת מבט רחבה ואשר אחראי על ניהול הטיפול. תפקידו לרכז ולתכלל את איסוף המידע, לייצר חיבורים עם פונקציות מטפלות רלוונטיות בתוך פורט דה ומחוצה לו.

מיצוי זכויות וסל שיקום

הגשה לביטוח לאומי, הכנה לסל שיקום, ייצוג בוועדות, המשך טיפול מרפאתי גם לאחר שילוב במסגרות שיקום. (מניעת נשירה ממסגרות דיור ותעסוקה).

סיוע משפטי

שיתוף פעולה עם הקליניקה המשפטית של המרכז הבין תחומי, תוך סיוע משפטי נרחב, שעות קבלה שבועיות במרכז עצמו וטיפול שוטף בסוגיות הקשורות לחוק ולחובות.

ניידת פסיכיאטרית- סוציאלית

הגשה לביטוח לאומי, הכנה לסל שיקום, ייצוג בוועדות, המשך טיפול מרפאתי גם לאחר שילוב במסגרות שיקום. (מניעת נשירה ממסגרות דיור ותעסוקה).

מענה רפואי

צוות האבחון והטיפול של התכנית יכלול רופא משפחה בעבודה מול הצעירים ויחד עם צוות המרכז.

מענה חירום

שיתוף פעולה עם הקליניקה המשפטית של המרכז הבין תחומי, תוך סיוע משפטי נרחב, שעות קבלה שבועיות במרכז עצמו וטיפול שוטף בסוגיות הקשורות לחוק ולחובות.

רוצים להתנדב אצלנו?